Odlučovač LT10 - EK

Kód produktu: 015100 Výrobce: EKOCIS spol. s r.o.

Produkt nabízíme v následujících variantách:

Poklop
Provedení pláště
45 540 Kč
39 600,00 Kč bez DPH
2-4 týdny
Ks

Odlučovač tuků LT10- EK je určen pro hotely a restaurační zařízení, výrobny a všude tam kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji při max. průtoku  10 l/s, nebo zatížení do cca 750 jídel /denně.  Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod nebo před vypouštěním vod do veřejné kanalizace a slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Odlučovač tuků LT10 – EK je určen k uložení mimo budovu do země, ale možno i volně postavit v budově pod podlahou (sklep apod.) Pro uložení do nepojížděných ploch je možno odlučovač použít jako samonosnou nádobu s pochozím poklopem v ceně. Do pojížděných ploch je určen k obetonování.

Poklopy jsou dodávány v základním provedení jako pochozí ,dle místních požadavků je možno dodat s poklopy v provedení pro pojezd vozidly se zatížením  B125 (pro osobní vozidla)  nebo D400 (pro nákladní vozidla).

Stavební část:

 • Výkop pro šachtu o půdorysném rozměru 3000/1200/1500 mm/hloubka 1400 mm
 • Betonáž dna o tl.100 mm.
 • Umístění  plastové šachty na vyzrálé betonové dno zbavené ostrých výstupků a nečistot.
 • Napuštění celé nádrže vodou nebo jiné vytvoření protitlaku před zásypem nebo betonáž.
 • Připojení na připravené vstupní a výstupní potrubí kanalizace.
 • Obsyp stěn a záklopu zemí u pojížděných ploch sušším betonem . V případě, nedostatečné výšky montážního vstupu se provede jeho nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami.
 • V úrovní terénu se do betonu případně osadí vhodné rámy s poklopy dle třídy zatížení.

Funkce:

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dochází k uklidnění a ochlazení vody, následně ke gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.

Čištění a vyprázdnění kalového prostoru a prostorů pro odloučení tuků je doporučeno provádět 1 x za měsíc, nebo dle místních podmínek a zkušeností, po vyčištění a vyprázdnění je doporučeno odlučovač napustit zpět čistou vodou. Podmínky pro provoz a údržbu jsou upřesněny v provozním řádu, který je dodáván společně s provozním deníkem při koupi.

Technické parametry Odlučovač LT010 - EK

Rozměr (mm) Montážní vstup    (mm) Přítok      (DN) Odtok      (DN) Hmotnost bez poklopů    (kg) Kapacita (max.počet jídel) Maximální průtok (l/s) Užitný objem   (m3) Kalový prostor (m3) Objem zachyceného tuku (m3)
3000/1200/1500 3 ks 600/600/500 150 150 310 750 10 4,68 1,20 0,48

Dodatečně je možné dokoupit prodloužení montážního vstupu v ceně odpovídající 360,- Kč/10 cm. Prodloužení není součástí uvedené ceny produktu, proto v případě zájmu pošlete potřebný rozměr jako poznámku v objednávce.

 

Specifikační body

 • Objednávejte spolehlivé odlučovače tuků svařen z polypropylénových desek
 • nepropustná vodotěsná jímka
 • soustava norných stěn a přepážek
 • vstupní hrdlo pro připojení na pevné přívodní potrubí DN 150

Soubory ke stažení