Zemní filtr ZF20-EK

Akce Nejprodávanější Novinka
Kód produktu: 1200225
42 320 Kč
36 800 Kč bez DPH
3-5 týdnů
Ks

Zemní pískový filtr ZF20-EK pro 17-21 obyvatele se umísťuje samonosně bez nutnosti betonáže. Stačí uložit na rostlou zem, naplnit pískovou náplní  a součastně obsypat prosátou zeminou. Účinnost v kombinaci se septikem nebo čistírnou vod až 96% , jednoduchá obsluha a žádné náklady na provoz. Navíc vám zajistíme i dopravu po celé ČR. Samozřejmostí je poradenství v této problematice.

V balení naleznete:
 • plastovou samonosnou nádrž
 • technologii  filtru 
 
 • kontrolní revizní šachtu
 • nátokové a odtokové potrubí 
Zobraz detailní popis

Detailní popis

Zemní filtr ZF-EK nachází využití  především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Před filtr  se doporučuje osadit biologický septik nebo čistírnu odpadních vod  jako předčištění odpadní vody.

Biologický zemní filtr se usadí na zpevněnou plochu. Vnitřek vany se vyplní (za současného obsypávání filtru prosetou zemnou) jednotlivými vrstvami písku a štěrku podle velikosti zrnění a předepsané tloušťky vrstvy. Po urovnání terénu je možné jej zatravnit. Plocha nad filtrem je pochozí.

Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Biologický zemní filtr je sestaven z nátokového rozdělovacího potrubí, plastové nádrže a sběrné šachty. Do nádrže jsou uloženy rozdělovací a sběrné trubky (DN 110), které jsou vyvedeny nad úroveň terénu, aby bylo zajištěno optimální provzdušnění filtru. Filtr je zakryt geotextilií a vrstvou prosáté zeminy.
Všechny části filtru jsou svařeny z velmi odolného a stabilního polypropylenu

Technické parametry zemní filtr ZF20-EK

Počet připoj. obyvatel (EO)

Užitný objem
(m3)

Rozměr (mm)

Výška
(mm)

Nátokové hrdlo
(mm)

Odtokové potrubí
(mm)

Hmotnost
celkem
(kg)

ZF20-EK  17 - 21

15,60

6500 x 2000

1200

DN 110

DN 110

450

Specifikační body

 • Objednávejte spolehlivé zemní filtry s vysokou účinností čištění
 • kontrolní šachta
 • vyčištěnou vodu je možné použít k záhlavám atd.
 • samonosné nádrže
 • nízké pořizovací náklady
 • jednoduchá obsluha
 • žádné náklady na el. energii