Zasakovací systémy

Doporučené využití pro tunel SICKER 300

  • Přímé vsakování za čistírnou odpadních vod
  • Vsakování za přepadem z akumulační jímky
  • Vsak za pískový filtr
  • Vsak za přepadem z nádrže na deštovou vodu
  • Přímý zásak z okapů,parkovišt a velkých ploch

ceny v katalogu jsou bez DPH