Zapáchá čistírna odpadních vod ?

Odpověď: Čistírna ,která je správně provozována a řádně odvětrána nezapáchá. Zápach většinou způsobuje nedostatečné nebo špatné odvětrání a samozřejmě mnohdy i špatná obsluha ČOV. Jak odvětrat čistírny odpadních vod a správně provozovat naleznete v souborech ke stažení v dokumentu provozní řád ČOV.