Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Domovní čistírna odpadních vod

Biologická čistírna odpadních splaškových vod (dále ČOV) splňuje podmínky ČSN EN. Lze jí umístit v bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu lze dále vypouštět se souhlasem vodohospodářského orgánu.

Zpracování projektu ČOV

ČOV je nezbytné usadit na vodorovnou betonovou desku. Hloubka uložení základové desky ode dna nátokového potrubí se řídí výškou ČOV +20-50 mm. Odtokové potrubí je o 160 mm níže. Nezapomeňte zároveň dobře izolovat nádrž a její nástavby. Teplota vody v ČOV nesmí poklesnout pod 8 stupňů C.  

Dbejte na řádné odvětrání ČOV přívodním kanalizačním potrubím v souladu s ČSN EN 12 056 nad úroveň nejvyššího podlaží.

POZOR ! Odvětrání nezabezpečí provzdušňovací ventil osazený na svislé kanalizační větvi (stoupačce). - Zakrytí a zateplení ČOV je třeba řešit tak, aby umožnilo snadný přístup obsluhy k zařízení a její pohyb při obsluze a údržbě podle provozního řádu.

V případě umístění ČOV v blízkosti komunikace nebo stavby méně než 2 m a tam, kde hrozí poškození ČOV např. spodní voda, posuv půdy, apod., je ČOV nutno obezdít nebo obetonovat.

Pokud výška hladiny spodní vody dosahuje výšky hladiny v ČOV, je nutné vedle kontejneru ČOV instalovat kanalizační potrubí o dimenzi DN 300 pro možnost odčerpání hladiny spodní vody pro případ vyvezení kalů z ČOV. ST

STAVEBNÍ ČÁST obsahuje:

  • Vybagrování stavební jámy do tvaru válce o průměru dolní podstavy.
  • Na štěrkem upravené dno se provede podkladní beton B15 o tl. 150 mm vyrovnaný do vodováhy a bez výstupků.
  • Po zasypání ČOV a napojení přítokové a odtokové kanalizace bude okolní volný prostor zasypán.
  • Pro přívod tlakových hadic na přívod vzduchu od kompresoru do ČOV je nutné položit chráničku.
  • Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí
  • Výška ČOV je 1500 mm. Při uložení do země je nutno si přiobjednat plastovou nástavbu.
  • Membránový kompresor lze uložit do vzdálenosti max. 5 m od ČOV.
  • Při zhotovení ČOV včetně nástavby o objemu nad 3m3 je ČOV nutno stavebně zabezpečit.
  • POZOR!!!! Při napouštění , nebo vypouštění ČOV je nutné dodržovat rozdíl hladin v jednotlivých komorách max. 200 mm mezi sebou.
  • Domovní čistírna odpadních vod 1-6 osob EK-S4